GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů 

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost : Winex CZ spol. s.r.o., IČO: 25390791, DIČ: CZ25390791, se sídlem rtm.Gucmana 1/1191, Ostrava, 70900.

Provozujeme masérské služby na adrese rtm.Gucmana 1190/3 Ostrava Mariánské Hory 70900

Zpracování osobních údajů upravuje  nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů/ /"GDPR"/

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití telefonu nebo emailu.

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím mobilního telefonu nebo emailu. Jsou to: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, informace o službě.

Z jakého důvodu ?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu nebo změny ohledně našich služeb.

Na základě jakého důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - jednání o smlouvě opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

Obchodní sdělení

Pokud jste zákazník a nepřejete si, abychom vaše osobní údaje zpracovávali pro účely přímého marketingu, napište nám na masazeostrava@email.cz a my vám žádná obchodní sdělení posílat nebudeme.

Na základě jakého důvodu?

Umožňuje nám to ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Deset let od vaší poslední objednávky. Z rozesílání se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na mobilu 774550708

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Co byste dál měli vědět?

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na mobilu 774550708.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje , požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podmínky jsou účinné od 25.4.2022